Požární uzávěry z hliníkových profilů

Požární konstrukce vyrábíme z hliníkových profilů systému WICONA a ALUPROF Hliníkové profily WICONA a ALUPROF jsou certifikované s požární odolností do EI 30 a do EW 45. Požární konstrukci je možno zasklít požárně odolným sklem nebo požární plnou výplní.

Rámové požární konstrukce (okna, prosklené stěny a dveře)

Rámové požárně odolné konstrukce se používají na výrobu oken, dveří, dělících stěn a jejich kombinací. Systém WICONA a ALUPROF zahrnuje profily s přerušeným tepelným mostem pro vnější požárně odolné konstrukce, ale i neizolované profily pro vnitřní požární konstrukce.

Rozměry a členění stěn a dveří jsou řešeny dle požárně klasifikačního osvědčení. Požárně odolné okno je možno vyrobit pouze jako pevné. Požární dveře mohou být jednokřídlé či dvoukřídlé vybavené samozavíračem a mohou být také provedeny jako kouřotěsné. Dveře mohou být dále vybaveny panikovým kováním nebo automatickým ovládáním napojeným na EPS (elektronický požární systém).

Fasádní požární konstrukce (prosklené fasádní stěny, prosklené střechy)

Fasádní požární konstrukce můžeme použít jak v interiéru, tak jako venkovní prvek. Členění a rozměry fasádních prvků závisí na daném požárně klasifikačním osvědčení. Tyto konstrukce se mohou používat ve svislé, vodorovné i šikmé poloze. Přechod mezi požárními a nepožárními částmi fasády není viditelně rozpoznatelný.

Povrchová úprava hliníkových profilů:

  • přírodní hliník (eloxáž)
  • barva komaxit dle stupnice RAL