Prosklené fasády

Hliníkové fasádní profily špičkových systémů WICONA, ALUPROF nám umožňují řešit rozmanité tvary prosklených stěn a světlíků. Pohledová šířka profilů je 50 mm. Hloubka sloupků a příček je dimenzována dle statického zatížení. Výše uvedené systémy umožňují i kombinaci s ocelovou podpůrnou konstrukcí.
Zasklívání fasád se provádí z venkovní strany pomocí šroubovaných přítlačných lišt nebo lepením skel. Odvodnění je zajištěno ve třech rovinách. Do fasádního systému je možné vkládat různé typy oken a dveří z okenních a dveřních systémů, u oken s možností skrytých rámů křídel.

Možné typy hliníkových prosklených fasád:

* rastrové s přiznanými vnějšími profily

* rastrové s přiznanou „slim" lištou

* polostrukturální s přiznanými vnějšími profily ve směru horizontálním nebo vertikálním

* strukturální s tmelenou spárou bez přiznaných vnějších profilů


* vynikající tepelně izolační vlastnosti

* optické vlastnosti (prostup světla, zabarvení, neprůhledné sklo) dle požadavku architekta

* dle požadavku či norem bezpečnostní prosklení - lepené sklo s UV filtrem může být doplněno i sklem kaleným

Povrchová úprava hliníkových profilů:

* přírodní hliník (eloxáž)

* barva komaxit dle stupnice RAL

Hliníková konstrukce fasády je v běžném provozu prakticky bezúdržbová.